پروانه ساخت

دریافت پروانه ساختمان یکی از مهم‌ترین مراحل ساخت یک ساختمان می‌باشد که دریافت آن دلائل بسیاری می‌تواند داشته باشد. از جمله دلایل دریافت پروانه ساختمان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: مطمئن شدن از احداث و ساخت ساختمان طبق مقررات فنی – مهندسی و آیین نامه‌های شهرسازی، دریافت وام بانکی، بیمه کردن تمامی افراد شاغل در ساختمان، جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به بناها و ملک‌های اطراف ساختمان، جلوگیری از هدر رفتن هزینه‌های زیاد در ساخت و ساز و بهره مندی از تجربیات تخصصی مهندسین ناظر در زمان ساخت.

در گذشته هر ساختمان دارای اسناد مختلفی بود که یکی از آنها پروانه ساخت بود اما امروزه در بیشتر شهرهای کشور، سندی با نام شناسنامه ساختمان صادر می‌شود که شامل پروانه، پایان کار و غیره می‌باشد. شناسنامه ساختمان تمامی اطلاعات مربوط به ساختمان ازجمله مشخصات صادرکننده ان، محل وقوع ملک، مشخصات مالک، مهندسین ناظر بر ساختمان و غیره را شامل می‌شود.

منظور از پروانه ساختمان چیست و شامل چه مطالبی می‌شود؟

به صورت کلی پروانه ساختمان یک سند و نوشته‌ای است که با تقاضای مالک ساختمان توسط شهرداری صادر می‌شود و در واقع مجوزی است که شهرداری به مالک می‌دهد و مالک به موجبان می‌تواند عملیات ساخت و ساز را شروع کند.

در پروانه ساختمان مطالب مهمی وجود دارد که در رابطه با ساختمانی است که قرار است ساخته شود. از جمله موارد نوشته شده در پروانه ساختمان شامل زیربنا یا مساحت ساختمان، طبقات ساختمان، جنس ساختمان (فلزی یا بتنی)، محل وقوع ساختمان، مهندسین ناظر، مالک ساختمان، شکل یا کروکی ساختمان، مدت زمان اعتبار پروانه ساختمان و متقاضی دریافت آن می‌باشد.

برای دریافت پروانه ساختمان چه مراحلی را باید طی کنیم؟

مرحله اول- تقاضای تشکیل پرونده

همانند هر کار اداری دیگری، اولین مرحله برای صدور پروانه ساختمان، تقاضای تشکیل پرونده می‌باشد. در این مرحله مالک ساختمان یا فردی که از او وکالت دارد باید به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک محلی که ملک در آن واقع است، مراجعه کرده و مدارک خود را برای تشکیل پرونده ارائه دهد.

در این بخش مدارکی که لازم دارید شامل: کپی سند ملک، کارت شناسایی و رسید پرداخت عوارض شهرداری می‌باشد. حتماً همراه خود اصل این مدارک را به همراه داشته باشید.

مرحله دوم- بازدید از ملک توسط کارشناسان شهرداری

پس از ثبت و تشکیل پرونده، با دستور مسئول شهرسازی، یکی از کارشناسان شهرداری برای بازدید از ملک مراجعه و مشخصات ان که شامل عرض خیابان، مساحت ملک و غیره را ثبت می‌کند. این مرحله اهمیت زیادی در مجوز ساخت دارد، زیرا اگر عرض خیابان و مساحت زمین کمتر از میزان خاصی باشد، شهرداری مجوز ساخت بیشتر از ۴ طبقه را صادر نمی‌کند.

مرحله سوم- بررسی گزارش مأمور فنی و کاربری ملک

در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران طرح تفصیلی اجرا می‌شود یعنی قوانین ساخت و ساز در هر نقطه شهر مشخص‌شده است. کارشناس طرح تفصیلی کاربری ملک را در طرح جامع و تفصیلی شهر مشخص می‌کند.

در این بررسی اگر مشخص شود که ملک در طرحی از طرح‌های شهرداری قرار دارد، این موضوع با دقت بیشتری بررسی‌شده است تا مشخص شود که ساخت و ساز بنا با پروژه‌های عمرانی منطقه تداخل دارد یا خیر. اگر تداخلی مشاهده شد باید مشخص شود که میزان تراکم آن به چه میزان بوده و سپس اصلاحات آن انجام شود.

مرحله چهارم- تهیه نقشه ساختمان

پس از اینکه کارشناس شهرداری کارشناسی خود را انجام داد، شهرداری بر اساس گزارش کارشناس به مالک اعلام می‌کند که نقشه‌ای از ساختمان را تهیه کند. در نقشه باید مساحت ملک، تعداد طبقه‌های ساختمان و مساحت هرکدام، تعداد واحدهای ساختمان و مساحت هریک توسط مالک تعیین می‌شود.

سپس طراحی نقشه ساختمان به مهندس معمار ارجاع می‌شود. در این بخش مهندس معمار بر اساس قوانین و مقررات شهری نقشه‌ای مطابق نظر مالک تهیه می‌کند. در واقع این مرحله مهم‌ترین مرحله از مراحل دریافت پروانه ساختمان است.

پس از اینکه نقشه ساختمان طراحی شد، نقشه به شهرداری ارسال می‌شود تا بررسی و اصلاحات مورد نظر شهرداری انجام شود. پس از انجام اصلاحات شهرداری، نقشه به دفتر خدمات مهندسی ارسال شده تا تأییدیه ان صادر گردد.

مرحله پنجم- پرداخت عوارض شهرداری

پس از مراحل بالا و صدور تأییدیه نقشه توسط دفتر خدمات مهندسی، مالک یا متقاضی پروانه ساخت باید عوارضی را با عنوان عوارض نوسازی و شهرداری بر مبنای مساحت ساختمان و کاربری آن پرداخت کند. این دو نوع عوارض توسط بخش صدور پروانه ساختمان در شهرداری محاسبه می‌شود.

مرحله ششم- آماده کردن مدارک پیش نویس

پس از اینکه عوارض شهرداری محاسبه و پرداخت شد و اداره درآمد شهرداری پرداخت آن را تأیید کرد، مالک باید مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه ساختمان را آماده کند.

مالک با مدارک خود که شامل برگ سبز و برگ تعهد رعایت اصلاحیه و تأییدیه نما، نقشه ساختمان، برق و نقشه مکانیک، تأییدیه مبحث ۱۹ و ۶ و زلزله، برگه تعهد مشاوره ژیوتکنیک و تأییدیه خاک می‌باشد به همراه تأییدیه پرداخت عوارض به شهرداری مراجعه و فرمی را برای تعیین ناظر ساختمان تکمیل کند. پس از تعیین ناظر توسط شهرداری، مالک با مهندس ناظر ساختمان قرارداد می‌بندد.

مرحله هفتم- صدور پروانه

پس از انجام مراحل بالا، به ترتیب رئیس اداره صدور پروانه ساختمان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مراحل را تأیید و در آخر شهردار صدور پروانه ساختمان را تأیید می‌کند و پروانه ساختمان صادر می‌شود.

نمونه پروانه ساختمان

شهرستان………………………. بخش……………………….. روستا …………………….

نوع پروانه …………………………………………………….. عوارض زیربنا طبق فیش شماره …………………………………

شماره پروانه …………………………………………………. عوارض پذیره طبق فیش شماره ………………………………..

تاریخ صدور پروانه……………………………………………. بیمه کارگران طبق فیش شماره ……………….

کد ………………………………………………………………تاریخ اتمام عملیات ساختمانی …………………. سال …………….

اعتبار این پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی یک سال از تاریخ صدور می‌باشد

شماره پلاک ثبتی……………………….. بخش ………………………… قطعه ……………………….. حوزه ………………………

نام و نام خانوادگی مالک خانم /آقای ………………………. فرزند………………………………

نام و نام خانوادگی وکیل قانونی خانم / آقای ………………………………………. با شماره وکالتنامه ………………………

شماره شناسنامه مالک ………………… صادره از………………. شماره ملّی…………………………………

نوع مالکیت £ ۱- بخش دولتی £ ۲- بخش خصوصی £ ۳- بخش تعاونی

نشانی ملک: بخش ……………….. روستا …………………………. خیابان ……………………………………

کوچه ………………………… پلاک ……………………………… کد پستی ……………………………………………………..

۱ – خانم / آقای

نام و نام خانوادگی ناظر ساختمانی:…………………………

……………..

دارای پروانه اشتغال به شماره:…………………………… شماره امضاء ……………………………………..

محاسب ۱- خانم / آقای

نام و نام خانوادگی:…………………………

دارای پروانه اشتغال به شماره …………………………………………….. شماره امضاء………………………………………..

منبع:

vakiltop.com

Recommended Posts